• Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
  • Để tìm sim kết thúc bằng 1996, quý khách nhập vào *1996
  • Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1996, nhập vào 098*1996

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 086.9.06.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0384.5.3.1990 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0394.31.1990 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 086.8.07.1990 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0359.42.1990 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 086.24.8.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0334.93.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 086.231.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 086.24.2.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 086.251.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0359.6.3.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 086.27.6.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 036.929.1990 3.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 086.5.06.1990 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 086.7.04.1990 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 034.965.1990 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 037.21.4.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 0376.2.3.1990 1.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0398.35.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 0385.42.1990 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 035.342.1990 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 0395.97.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 0374.62.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 0368.27.1990 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0359.20.1990 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 086.216.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0384.63.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 037.24.1.1990 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 086.7.03.1990 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 033.794.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 086.5.04.1990 4.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 086.27.3.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 086.24.9.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 0379.66.1990 2.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0374.69.1990 1.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0393.8.4.1990 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 086.221.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 039.787.1990 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 086.29.7.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 038.709.1990 2.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 086.272.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 086.235.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 086.707.1990 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0377.31.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 03.44.66.1990 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 039.7.04.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 086.213.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 086.5.02.1990 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 034.28.1.1990 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0383.7.4.1990 1.580.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0358.24.1990 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0355.81.1990 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 0866.01.1990 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 0359.71.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 086.25.3.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 0354.59.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 0378.62.1990 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 035.644.1990 1.640.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0377.15.1990 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 086.7.02.1990 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0373.5.1.1990 1.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 034.918.1990 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 036.25.4.1990 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 086.7.06.1990 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 086.206.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 086.27.5.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0343.14.1990 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 03.9449.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0368.46.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 034.31.5.1990 3.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 03.64.65.1990 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 033.484.1990 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 086.207.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0358.69.1990 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0866.03.1990 5.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Mobifone 0798.08.1990 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Mobifone 0896.70.1990 1.325.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Mobifone 0898.8.3.1990 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Mobifone 0896.7.2.1990 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Mobifone 0898.8.1.1990 3.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Mobifone 0896.7.4.1990 1.700.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Mobifone 0896.7.3.1990 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Mobifone 0896.7.1.1990 2.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Mobifone 0896.04.1990 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Mobifone 0932.8.8.1990 9.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Mobifone 0789.6.5.1990 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Mobifone 0899.6.7.1990 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Mobifone 0702.8.8.1990 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Mobifone 0899.6.5.1990 2.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Mobifone 0907.3.6.1990 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Mobifone 0899.6.6.1990 4.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Mobifone 0789.5.3.1990 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Mobifone 0907.5.1.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Mobifone 0898.8.4.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Mobifone 0899.75.1990 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Mobifone 0785.28.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Mobifone 0797.24.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Mobifone 0797.21.1990 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Mobifone 0792.24.1990 1.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Mobifone 0797.31.1990 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Mobifone 0799.75.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Mobifone 0797.53.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Mobifone 0786.19.1990 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Mobifone 0798.32.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Mobifone 0784.75.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Mobifone 0785.91.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Mobifone 0785.58.1990 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Mobifone 0799.76.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Mobifone 0793.87.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Mobifone 0899.95.1990 2.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Mobifone 0785.31.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Mobifone 0798.31.1990 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0799.81.1990 1.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0937.87.1990 3.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0785.71.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0793.81.1990 1.860.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0896.95.1990 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0899.76.1990 2.240.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0784.17.1990 1.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Vinaphone 0823.78.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Vinaphone 094.164.1990 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Vinaphone 08.1965.1990 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Vinaphone 0815.65.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Vinaphone 0828.57.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Vinaphone 0949.74.1990 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Vinaphone 081.333.1990 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Vinaphone 0828.17.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Vinaphone 0823.17.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Vinaphone 0815.52.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Vinaphone 08.1973.1990 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Vinaphone 0819.38.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Vinaphone 08.1960.1990 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Vinaphone 0819.26.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Vinaphone 08.1964.1990 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Vinaphone 0888.78.1990 4.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Vinaphone 081.555.1990 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Vinaphone 08.1369.1990 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Vinaphone 082.357.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Vinaphone 088.969.1990 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Vinaphone 0855.04.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Vinaphone 0815.96.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Vinaphone 0816.67.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Vinaphone 08.1967.1990 3.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Vinaphone 0819.36.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Vinaphone 0815.56.1990 2.050.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

DMCA.com Protection Status