• Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
  • Để tìm sim kết thúc bằng 1996, quý khách nhập vào *1996
  • Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1996, nhập vào 098*1996

Sim Năm Sinh 1996

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 085.777.1996 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Mobifone 093.24.1.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Mobifone 0786.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Mobifone 0768.75.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Mobifone 0769.61.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Mobifone 0784.88.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Vinaphone 0813.34.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Vietnamobile 0586.57.1996 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Mobifone 0707.31.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Mobifone 0764.31.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Mobifone 0764.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Mobifone 0773.84.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Mobifone 0792.59.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Vietnamobile 0564.09.1996 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Mobifone 0796.06.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Mobifone 093.24.3.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Vietnamobile 0583.74.1996 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Vietnamobile 0589.22.1996 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Vinaphone 0829.14.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Mobifone 07.9993.1996 2.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Mobifone 0775.70.1996 1.180.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Mobifone 0769.86.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 0359.77.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Vinaphone 0827.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Vietnamobile 0564.08.1996 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Mobifone 0778.85.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Mobifone 0765.82.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Vietnamobile 0583.73.1996 810.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Mobifone 0777.05.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Mobifone 0785.97.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Mobifone 0703.25.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Mobifone 0798.22.1996 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Mobifone 077.5.02.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Mobifone 0786.67.1996 1.680.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Mobifone 0785.19.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Mobifone 0765.74.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Mobifone 0707.82.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Mobifone 0762.15.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Mobifone 0707.35.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Mobifone 0786.64.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Mobifone 0797.63.1996 1.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Vinaphone 082669.1996 3.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Vinaphone 0823.97.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Vinaphone 0915.56.1996 4.480.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Vinaphone 0828.98.1996 5.610.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Vinaphone 0919.64.1996 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Vinaphone 0855.33.1996 1.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Vinaphone 0839.88.1996 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Vinaphone 081777.1996 5.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Vinaphone 0834.67.1996 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Vinaphone 085.345.1996 1.625.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Vinaphone 091.373.1996 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Vinaphone 082.888.1996 7.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Vinaphone 0825.48.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Vinaphone 0828.97.1996 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Vinaphone 082.345.1996 5.950.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Vinaphone 083.616.1996 2.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Vinaphone 0817.81.1996 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Vinaphone 0913.7.5.1996 2.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Vinaphone 0919.13.1996 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Vinaphone 081.737.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Vinaphone 0914.45.1996 3.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Vinaphone 081776.1996 1.880.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Vinaphone 0833.66.1996 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Vinaphone 0825.93.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Vinaphone 083.678.1996 5.570.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Vinaphone 09.1980.1996 9.060.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Vinaphone 0825.95.1996 5.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Vinaphone 0836.77.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Vinaphone 081778.1996 2.940.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Vinaphone 083.444.1996 4.870.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Vinaphone 0828.93.1996 1.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Vinaphone 081779.1996 1.970.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Vinaphone 082.887.1996 1.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Vinaphone 0917.6.3.1996 2.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Vinaphone 081771.1996 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Vinaphone 083.688.1996 4.830.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Vinaphone 0825.94.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Vinaphone 085.666.1996 5.320.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Vinaphone 08.5678.1996 16.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Vinaphone 0833.68.1996 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Vinaphone 0825.98.1996 3.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Vinaphone 085.494.1996 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Vinaphone 083.555.1996 6.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Vinaphone 082559.1996 3.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Vinaphone 0819.86.1996 4.350.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Vinaphone 0858.58.1996 4.890.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Vinaphone 0837.38.1996 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Vinaphone 082889.1996 3.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Vinaphone 0819.49.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Vinaphone 0825.97.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Vinaphone 0914.81.1996 3.310.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Vinaphone 0819.44.1996 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Vinaphone 0916.35.1996 3.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Vinaphone 08.1978.1996 3.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Vinaphone 0823.93.1996 5.030.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Vinaphone 08.1977.1996 3.520.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Vinaphone 08.1979.1996 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Vinaphone 0919.42.1996 3.390.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Vinaphone 0833.55.1996 4.380.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Vinaphone 085.779.1996 2.090.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Vinaphone 083.567.1996 5.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Vinaphone 081775.1996 1.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Vinaphone 085.787.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Vinaphone 082.553.1996 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Vinaphone 0886.76.1996 2.160.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Vinaphone 08.23.11.1996 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Vinaphone 082.322.1996 2.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Vinaphone 0889.92.1996 4.510.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Vinaphone 0913.87.1996 5.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Vinaphone 0942.33.1996 4.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Vinaphone 0889.18.1996 3.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Vinaphone 0913.51.1996 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Vinaphone 08.29.10.1996 11.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Vinaphone 0912.25.1996 8.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Vinaphone 0886.791.996 4.780.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Vinaphone 0942.18.1996 3.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Vinaphone 0913.96.1996 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Vinaphone 0889.19.1996 3.710.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Vinaphone 0943.61.1996 3.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Vinaphone 0859.33.1996 2.290.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Vinaphone 0886.94.1996 1.820.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Vinaphone 09.13.08.1996 16.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Vinaphone 08.16.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Vinaphone 08.1995.1996 28.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Vinaphone 0886.61.1996 6.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Vinaphone 0942.90.1996 2.690.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Vinaphone 0886.00.1996 2.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Vinaphone 0913.66.1996 16.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Vinaphone 0944.13.1996 3.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Vinaphone 0852.99.1996 5.430.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Vinaphone 0886.70.1996 1.980.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Vinaphone 0889.63.1996 3.900.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Vinaphone 0835.88.1996 3.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Vinaphone 08.1983.1996 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Vinaphone 0889.52.1996 1.720.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Vinaphone 0916.55.1996 8.490.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Vinaphone 0912.58.1996 8.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Vinaphone 08.1981.1996 11.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Vinaphone 08.1369.1996 5.080.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Vinaphone 0946.22.1996 3.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Vinaphone 0886.58.1996 3.400.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Vinaphone 0912.71.1996 4.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Vinaphone 0845.33.1996 2.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Vinaphone 08.19.10.1996 12.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Vinaphone 08.1972.1996 7.000.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Vinaphone 0889.57.1996 1.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Mobifone 0784.59.1996 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Mobifone 0794.81.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
150 Mobifone 0798.81.1996 1.990.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Mobifone 0785.30.1996 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Mobifone 0797.73.1996 2.190.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Mobifone 0784.18.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
154 Mobifone 0784.65.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
155 Mobifone 0784.46.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
156 Mobifone 0797.20.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
157 Mobifone 0792.30.1996 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Mobifone 0798.71.1996 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
159 Mobifone 0786.71.1996 1.730.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Mobifone 0797.14.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
161 Mobifone 0937.80.1996 2.220.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Mobifone 0785.72.1996 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Mobifone 078.424.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
164 Mobifone 0797.52.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Mobifone 0793.80.1996 1.015.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Mobifone 0797.24.1996 2.040.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Mobifone 0784.92.1996 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Mobifone 0797.82.1996 1.437.500 Sim năm sinh Mua ngay
169 Mobifone 0797.08.1996 2.230.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Mobifone 0784.25.1996 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Mobifone 0784.83.1996 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Mobifone 0798.74.1996 1.790.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Mobifone 0784.60.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Mobifone 08.9997.1996 5.070.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Mobifone 0784.89.1996 1.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Mobifone 0785.20.1996 1.450.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Mobifone 0783.40.1996 1.287.500 Sim năm sinh Mua ngay
178 Mobifone 0899.78.1996 2.590.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Mobifone 0797.84.1996 1.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Mobifone 0785.24.1996 1.810.000 Sim năm sinh Mua ngay
DMCA.com Protection Status