• Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
  • Để tìm sim kết thúc bằng 1996, quý khách nhập vào *1996
  • Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1996, nhập vào 098*1996

Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0346.3.2.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
2 Viettel 097.18.5.2014 5.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
3 Viettel 0338.3.2.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
4 Viettel 0344.61.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
5 Viettel 0375.94.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
6 Viettel 0337.18.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
7 Viettel 0985.57.2014 2.850.000 Sim năm sinh Mua ngay
8 Viettel 0354.4.8.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
9 Viettel 0364.34.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
10 Viettel 0357.48.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
11 Viettel 0387.74.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
12 Viettel 0365.37.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
13 Viettel 0376.202014 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
14 Viettel 034.978.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
15 Viettel 0344.8.7.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
16 Viettel 0353.92.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
17 Viettel 038.6.09.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
18 Viettel 032.868.2014 3.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
19 Viettel 0388.17.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
20 Viettel 038.909.2014 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
21 Viettel 0339.4.9.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
22 Viettel 0327.29.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
23 Viettel 032933.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
24 Viettel 034.989.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
25 Viettel 039.5.04.2014 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
26 Viettel 096.156.2014 5.200.000 Sim năm sinh Mua ngay
27 Viettel 0376.85.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
28 Viettel 0365.42.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
29 Viettel 0363.66.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
30 Viettel 039.291.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
31 Viettel 039.770.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
32 Viettel 098.124.2014 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
33 Viettel 0384.79.2014 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
34 Viettel 039.660.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
35 Viettel 096.141.2014 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
36 Viettel 096.258.2014 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
37 Viettel 0384.58.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
38 Viettel 0334.25.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
39 Viettel 0367.71.2014 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
40 Viettel 0357.88.2014 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
41 Viettel 0338.22.2014 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
42 Viettel 0973.76.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
43 Viettel 0369.30.2014 700.000 Sim năm sinh Mua ngay
44 Viettel 0386.87.2014 1.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
45 Viettel 0347.13.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
46 Viettel 0367.69.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
47 Viettel 037.297.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
48 Viettel 039.4.05.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
49 Viettel 0358.16.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
50 Viettel 0358.33.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
51 Viettel 0377.59.2014 1.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
52 Viettel 0369.42.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
53 Viettel 0377.45.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
54 Viettel 0363.58.2014 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
55 Viettel 034.252.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
56 Viettel 035.909.2014 2.800.000 Sim năm sinh Mua ngay
57 Viettel 0389.82.2014 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
58 Viettel 036.389.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
59 Viettel 033.25.1.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
60 Viettel 0364.00.2014 710.000 Sim năm sinh Mua ngay
61 Viettel 0384.77.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
62 Viettel 039.6.04.2014 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
63 Viettel 0329.50.2014 710.000 Sim năm sinh Mua ngay
64 Viettel 0346.37.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
65 Viettel 0398.27.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
66 Viettel 0394.32.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
67 Viettel 0337.22.2014 1.250.000 Sim năm sinh Mua ngay
68 Viettel 0385.08.2014 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
69 Viettel 0384.61.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
70 Viettel 034.707.2014 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
71 Viettel 0375.78.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
72 Viettel 03.3455.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
73 Viettel 0377.54.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
74 Viettel 0965.23.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
75 Viettel 0337.23.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
76 Viettel 0334.31.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
77 Viettel 0379.54.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
78 Viettel 0379.90.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
79 Viettel 039.747.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
80 Viettel 03.6785.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
81 Viettel 039.289.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
82 Viettel 0357.74.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
83 Viettel 035.332.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
84 Viettel 039.271.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
85 Viettel 038.216.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
86 Viettel 0365.24.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
87 Viettel 038.288.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
88 Viettel 0338.7.4.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
89 Viettel 0376.14.2014 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
90 Viettel 0336.75.2014 1.170.000 Sim năm sinh Mua ngay
91 Viettel 0397.71.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
92 Viettel 0366.8.7.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
93 Viettel 0399.65.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
94 Viettel 036.579.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
95 Viettel 0395.23.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
96 Viettel 0344.89.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
97 Viettel 0376.7.1.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
98 Viettel 03.6786.2014 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
99 Viettel 0328.50.2014 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
100 Viettel 0339.2.4.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
101 Viettel 035.808.2014 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
102 Viettel 032.798.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
103 Viettel 0363.60.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
104 Viettel 0393.28.2014 1.210.000 Sim năm sinh Mua ngay
105 Viettel 03.5995.2014 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
106 Viettel 0347.78.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
107 Viettel 0377.67.2014 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
108 Viettel 0359.31.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
109 Viettel 0369.73.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
110 Viettel 0332.85.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
111 Viettel 0337.15.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
112 Viettel 0353.76.2014 910.000 Sim năm sinh Mua ngay
113 Viettel 0396.77.2014 1.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
114 Viettel 0393.89.2014 1.560.000 Sim năm sinh Mua ngay
115 Viettel 0348.3.5.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
116 Viettel 0353.24.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
117 Viettel 037.20.8.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
118 Viettel 033454.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
119 Viettel 0397.42.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
120 Viettel 096.295.2014 4.300.000 Sim năm sinh Mua ngay
121 Viettel 0384.92.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
122 Viettel 0365.46.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
123 Viettel 0328.81.2014 930.000 Sim năm sinh Mua ngay
124 Viettel 0373.52.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
125 Viettel 0345.90.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
126 Viettel 096.124.2014 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
127 Viettel 0395.69.2014 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
128 Viettel 0396.7.4.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
129 Viettel 039.272.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
130 Viettel 0389.20.2014 840.000 Sim năm sinh Mua ngay
131 Viettel 0397.73.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
132 Viettel 0359.23.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
133 Viettel 034.203.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
134 Viettel 0379.43.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
135 Viettel 0359.24.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
136 Viettel 034.6.03.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
137 Viettel 0337.76.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
138 Viettel 035.9.05.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
139 Viettel 038.24.9.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
140 Viettel 0376.42.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
141 Viettel 036.796.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
142 Viettel 0358.56.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
143 Viettel 0363.47.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
144 Viettel 0364.49.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
145 Viettel 0383.47.2014 1.140.000 Sim năm sinh Mua ngay
146 Viettel 0347.16.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
147 Viettel 0988.3.7.2014 3.050.000 Sim năm sinh Mua ngay
148 Viettel 0339.32.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
149 Viettel 096.235.2014 4.500.000 Sim năm sinh Mua ngay
150 Viettel 0359.7.3.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
151 Viettel 0397.84.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
152 Viettel 0397.2.8.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
153 Viettel 036.575.2014 980.000 Sim năm sinh Mua ngay
154 Viettel 0346.28.2014 770.000 Sim năm sinh Mua ngay
155 Viettel 0868.19.2014 1.630.000 Sim năm sinh Mua ngay
156 Viettel 036.251.2014 2.130.000 Sim năm sinh Mua ngay
157 Viettel 0384.80.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
158 Viettel 03.444.9.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
159 Viettel 0368.06.2014 2.010.000 Sim năm sinh Mua ngay
160 Viettel 0398.7.1.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
161 Viettel 0365.69.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
162 Viettel 0386.3.7.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
163 Viettel 0346.93.2014 740.000 Sim năm sinh Mua ngay
164 Viettel 035.459.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
165 Viettel 0366.95.2014 1.750.000 Sim năm sinh Mua ngay
166 Viettel 0347.33.2014 1.020.000 Sim năm sinh Mua ngay
167 Viettel 0387.2.7.2014 880.000 Sim năm sinh Mua ngay
168 Viettel 0363.2.4.2014 1.100.000 Sim năm sinh Mua ngay
169 Viettel 0968.4.2.2014 2.550.000 Sim năm sinh Mua ngay
170 Viettel 098.175.2014 5.600.000 Sim năm sinh Mua ngay
171 Viettel 0359.32.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
172 Viettel 0388.7.1.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
173 Viettel 0346.17.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
174 Viettel 033.792.2014 900.000 Sim năm sinh Mua ngay
175 Viettel 0384.9.4.2014 860.000 Sim năm sinh Mua ngay
176 Viettel 0389.18.2014 1.330.000 Sim năm sinh Mua ngay
177 Viettel 03.4884.2014 970.000 Sim năm sinh Mua ngay
178 Viettel 0356.8.4.2014 950.000 Sim năm sinh Mua ngay
179 Viettel 035.306.2014 2.280.000 Sim năm sinh Mua ngay
180 Viettel 0359.86.2014 1.950.000 Sim năm sinh Mua ngay

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035

DMCA.com Protection Status