• Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
  • Để tìm sim kết thúc bằng 1996, quý khách nhập vào *1996
  • Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 1996, nhập vào 098*1996

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Mua ngay
2 Vinaphone 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
3 Mobifone 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Mua ngay
4 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Mua ngay
5 Vinaphone 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Mua ngay
6 Mobifone 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
7 Mobifone 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Mua ngay
8 Mobifone 0901.62.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mua ngay
9 Mobifone 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
10 Mobifone 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Mua ngay
11 Mobifone 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Mua ngay
12 Mobifone 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Mua ngay
13 Mobifone 0933.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Mua ngay
14 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Mua ngay
15 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Mua ngay
16 Mobifone 0937.49.49.53 2.930.000 Sim đặc biệt Mua ngay
17 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500 Sim đặc biệt Mua ngay
18 Mobifone 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Mua ngay
19 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 Sim ông địa Mua ngay
20 Viettel 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Mua ngay
21 Viettel 0975.42.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Mua ngay
22 Viettel 0964.62.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Mua ngay
23 Vinaphone 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
24 Vinaphone 09.1983.4078 6.090.000 Sim ông địa Mua ngay
25 Vinaphone 082.999.4078 3.390.000 Sim ông địa Mua ngay
26 Vinaphone 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
27 Vinaphone 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Mua ngay
28 Vinaphone 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
29 Vinaphone 0949.53.4078 5.880.000 Sim ông địa Mua ngay
30 Vinaphone 0826.13.4953 6.840.000 Sim đặc biệt Mua ngay
31 Vinaphone 0948.98.4078 2.300.000 Sim ông địa Mua ngay
32 Vinaphone 0946.22.4078 3.720.000 Sim ông địa Mua ngay
33 Vinaphone 0944.78.4078 4.390.000 Sim ông địa Mua ngay
34 Vinaphone 0912.98.4078 3.500.000 Sim ông địa Mua ngay
35 Vinaphone 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Mua ngay
36 Vinaphone 0911.52.4078 3.720.000 Sim ông địa Mua ngay
37 Viettel 0865.83.4953 2.500.000 Sim đặc biệt Mua ngay
38 Viettel 0867.07.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Mua ngay
39 Viettel 0983.49.77.49 4.390.000 Sim đặc biệt Mua ngay
40 Viettel 033.898.4078 1.980.000 Sim ông địa Mua ngay
41 Viettel 0966.33.4078 7.680.000 Sim ông địa Mua ngay
42 Viettel 0988.49.77.49 4.380.000 Sim đặc biệt Mua ngay
43 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 Sim ông địa Mua ngay
44 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Mua ngay
45 Vinaphone 0947.684.078 2.500.000 Sim ông địa Mua ngay
46 Vinaphone 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
47 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Mua ngay
48 Vinaphone 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Mua ngay
49 Vinaphone 0919.754.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
50 Vinaphone 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Mua ngay
51 Vinaphone 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Mua ngay
52 Vinaphone 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
53 Vinaphone 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Mua ngay
54 Vinaphone 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
55 Vinaphone 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Mua ngay
56 Vinaphone 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
57 Vinaphone 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
58 Vinaphone 0919.924.078 5.000.000 Sim ông địa Mua ngay
59 Vinaphone 0888.804.078 12.000.000 Sim ông địa Mua ngay
60 Vinaphone 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Mua ngay
61 Vinaphone 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
62 Vinaphone 0914.994.078 2.500.000 Sim ông địa Mua ngay
63 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Mua ngay
64 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
65 Vinaphone 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Mua ngay
66 Vinaphone 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Mua ngay
67 Vinaphone 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
68 Vinaphone 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
69 Vinaphone 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
70 Vinaphone 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
71 Vinaphone 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
72 Vinaphone 0838.15.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Mua ngay
73 Vinaphone 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
74 Vinaphone 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
75 Vinaphone 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
76 Vinaphone 0888.894.078 6.600.000 Sim ông địa Mua ngay
77 Vinaphone 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Mua ngay
78 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Mua ngay
79 Vinaphone 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Mua ngay
80 Vinaphone 0917.004.078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
81 Vinaphone 0888.77.7749 6.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
82 Vinaphone 0948.88.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Mua ngay
83 Vinaphone 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
84 Mobifone 0932.234.953 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
85 Vinaphone 0912.377749 670.000 Sim đặc biệt Mua ngay
86 Vinaphone 0919.0777.49 700.000 Sim đặc biệt Mua ngay
87 Mobifone 0779.234.078 1.150.000 Sim ông địa Mua ngay
88 Mobifone 0789.0.777.49 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
89 Mobifone 0899.81.4078 1.220.000 Sim ông địa Mua ngay
90 Mobifone 0902.17.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
91 Mobifone 0932.26.4078 1.650.000 Sim ông địa Mua ngay
92 Vinaphone 0857.787.749 670.000 Sim đặc biệt Mua ngay
93 Mobifone 090.454.4078 1.340.000 Sim ông địa Mua ngay
94 Mobifone 0795.15.4078 3.300.000 Sim ông địa Mua ngay
95 Mobifone 0934.49.77.49 1.220.000 Sim đặc biệt Mua ngay
96 Mobifone 0789.15.4078 7.200.000 Sim ông địa Mua ngay
97 Vinaphone 0853.414.953 670.000 Sim đặc biệt Mua ngay
98 Mobifone 0936.43.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
99 Vinaphone 0815.414.078 750.000 Sim ông địa Mua ngay
100 Vinaphone 0817.284.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
101 Mobifone 0775.36.4078 1.440.000 Sim ông địa Mua ngay
102 Vinaphone 0813.30.7749 850.000 Sim đặc biệt Mua ngay
103 Mobifone 0909.34.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
104 Vinaphone 0847.08.4078 3.000.000 Sim ông địa Mua ngay
105 Mobifone 0705.064.078 849.000 Sim ông địa Mua ngay
106 Viettel 03.3883.4078 2.000.000 Sim ông địa Mua ngay
107 Mobifone 0788.57.7749 700.000 Sim đặc biệt Mua ngay
108 Viettel 0869.60.4078 1.680.000 Sim ông địa Mua ngay
109 Viettel 0984.76.4953 1.550.000 Sim đặc biệt Mua ngay
110 Viettel 096.337.4078 4.000.000 Sim ông địa Mua ngay
111 Viettel 0349.724.078 1.040.000 Sim ông địa Mua ngay
112 Viettel 0343.49.49.53 1.325.000 Sim đặc biệt Mua ngay
113 Vinaphone 08.47.15.4078 4.220.000 Sim ông địa Mua ngay
114 Vinaphone 0817.824.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
115 iTelecom 0879.61.4078 700.000 Sim ông địa Mua ngay
116 Viettel 0865.84.4078 2.500.000 Sim ông địa Mua ngay
117 Mobifone 070.223.4078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
118 Viettel 0368.19.4953 910.000 Sim đặc biệt Mua ngay
119 Viettel 0369.56.4953 980.000 Sim đặc biệt Mua ngay
120 Mobifone 0763.64.4953 820.000 Sim đặc biệt Mua ngay
121 Mobifone 0708.54.49.53 820.000 Sim đặc biệt Mua ngay
122 Vinaphone 0814.974.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
123 Vinaphone 0839.35.4953 1.330.000 Sim đặc biệt Mua ngay
124 Mobifone 0782.104.078 640.000 Sim ông địa Mua ngay
125 Viettel 0389.134078 1.330.000 Sim ông địa Mua ngay
126 Vinaphone 0853.60.4078 1.050.000 Sim ông địa Mua ngay
127 Vinaphone 09.1617.4953 2.920.000 Sim đặc biệt Mua ngay
128 Mobifone 0938.764.078 1.760.000 Sim ông địa Mua ngay
129 Viettel 0969.384.078 4.610.000 Sim ông địa Mua ngay
130 Viettel 0988.06.4078 5.230.000 Sim ông địa Mua ngay
131 Viettel 0379.56.4078 1.310.000 Sim ông địa Mua ngay
132 Vinaphone 0859.04.4953 620.000 Sim đặc biệt Mua ngay
133 Vinaphone 0842.19.7749 850.000 Sim đặc biệt Mua ngay
134 Vinaphone 0819.454.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
135 Vinaphone 085.789.4953 4.390.000 Sim đặc biệt Mua ngay
136 Vinaphone 0846.48.4078 1.970.000 Sim ông địa Mua ngay
137 Viettel 0867.04.4078 2.350.000 Sim ông địa Mua ngay
138 Mobifone 0764.16.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Mua ngay
139 Vinaphone 0839.00.4953 3.690.000 Sim đặc biệt Mua ngay
140 Viettel 0373.13.49.53 9.850.000 Sim đặc biệt Mua ngay
141 Vinaphone 0858.024.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
142 Mobifone 0898.664.078 2.370.000 Sim ông địa Mua ngay
143 Mobifone 0779.17.4078 980.000 Sim ông địa Mua ngay
144 Viettel 0392.01.49.53 810.000 Sim đặc biệt Mua ngay
145 Vinaphone 0889.944.078 2.720.000 Sim ông địa Mua ngay
146 Vinaphone 0917.864.078 3.610.000 Sim ông địa Mua ngay
147 Mobifone 0796.82.4953 820.000 Sim đặc biệt Mua ngay
148 Viettel 0399.41.4078 1.290.000 Sim ông địa Mua ngay
149 Mobifone 093.936.4953 3.690.000 Sim đặc biệt Mua ngay
150 Viettel 0867.87.4078 1.600.000 Sim ông địa Mua ngay
151 Viettel 0866.63.4078 2.380.000 Sim ông địa Mua ngay
152 Viettel 0866.12.4078 3.120.000 Sim ông địa Mua ngay
153 Vinaphone 0812.464.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
154 Vietnamobile 0569.88.4953 560.000 Sim đặc biệt Mua ngay
155 Vinaphone 0829.644.078 650.000 Sim ông địa Mua ngay
156 Mobifone 0786.714.078 1.200.000 Sim ông địa Mua ngay
157 Viettel 0867.11.4078 2.370.000 Sim ông địa Mua ngay
158 Mobifone 0899.49.49.53 1.290.000 Sim đặc biệt Mua ngay
159 Mobifone 07.0606.4953 4.410.000 Sim đặc biệt Mua ngay
160 Mobifone 070.338.4078 880.000 Sim ông địa Mua ngay
161 Mobifone 079.660.4078 1.750.000 Sim ông địa Mua ngay
162 Mobifone 0708.43.4078 820.000 Sim ông địa Mua ngay
163 Viettel 0329.09.4078 945.000 Sim ông địa Mua ngay
164 Vietnamobile 0528.504.078 1.360.000 Sim ông địa Mua ngay
165 Viettel 0333.13.49.53 14.900.000 Sim đặc biệt Mua ngay
166 Vinaphone 0946.974.078 750.000 Sim ông địa Mua ngay
167 Mobifone 0937.54.49.53 910.000 Sim đặc biệt Mua ngay
168 Mobifone 077.266.4078 1.900.000 Sim ông địa Mua ngay
169 Vinaphone 0849.77.4953 4.750.000 Sim đặc biệt Mua ngay
170 Viettel 0865.25.4078 2.350.000 Sim ông địa Mua ngay
171 Viettel 0338.94.4078 990.000 Sim ông địa Mua ngay
172 Vietnamobile 0929.144.078 2.750.000 Sim ông địa Mua ngay
173 Vinaphone 0828.77.4953 9.900.000 Sim đặc biệt Mua ngay
174 Mobifone 0907.25.4078 2.050.000 Sim ông địa Mua ngay
175 Vinaphone 0852.11.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Mua ngay
176 Viettel 086.57.04953 2.500.000 Sim đặc biệt Mua ngay
177 Viettel 0868.74.4078 2.500.000 Sim ông địa Mua ngay
178 Vinaphone 0832.14.7749 850.000 Sim đặc biệt Mua ngay
179 Vinaphone 0813.294.078 910.000 Sim ông địa Mua ngay
180 Mobifone 0703.13.4953 8.370.000 Sim đặc biệt Mua ngay
DMCA.com Protection Status